6 pytań, które zadasz przy sprzedaży nieruchomości z kredytem hipotecznym – promesa, kwit mazalny, wypis z ksiąg wieczystych

Wszystko, co musisz wiedzieć, gdy chcesz sprzedać mieszkanie z kredytem hipotecznym.

Sprzedaż zadłużonego mieszkania wiąże się z pewną ilością formalności. W poniższym artykule opiszemy dokładnie, jak one wyglądają, jakie dokumenty trzeba uzyskać, ile trzeba na nie czekać.

1. Czy można sprzedać mieszkanie z kredytem hipotecznym?

Tak, można. Warto jednak sprawdzić, czy nam się to opłaca, szczególnie gdy kredyt braliśmy w obcej walucie. Bardzo często banki naliczają prowizję za wcześniejszą spłatę kredytu, dlatego pierwszym krokiem powinna być wizyta w banku z prośbą o dokładną informację na temat kosztów wcześniejszej spłaty kredytu.

Trzeba też pamiętać, że sprzedaż mieszkania w okresie krótszym niż 5 lat wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego od wzrostu wartości nieruchomości. Podatku można uniknąć inwestując zarobione pieniądze w kolejną nieruchomość.

2. Co trzeba zrobić, żeby sprzedać mieszkanie z kredytem hipotecznym?

W dzisiejszych czasach sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym jest dość powszechna. Jednak trzeba się liczyć z dodatkowymi formalnościami, do których będziemy zobowiązani. Jeżeli chcemy oszczędzić sobie czas i nerwy, to warto skorzystać z usług profesjonalnego pośrednika nieruchomości, który na każdym etapie pomoże w załatwieniu odpowiednich dokumentów. Dobry pośrednik nieruchomości powinien też, uprzedzając wszelkie niespodziewane okoliczności i problemy, zadbać o bezpieczeństwo całej transakcji.

Zachęcamy do kontaktu i sprzedaży nieruchomości w Krakowie i Rzeszowie z naszym biurem nieruchomości Nowy Świat.

Przed sprzedażą mieszkanie należy wystąpić do banku o dokument zawierający:

 • termin spłaty kredytu,
 • dane kredytobiorcy,
 • całkowita kwote do spłaty kredytu wraz z wszelkimi opłatami,
 • numer konta technicznego do spłaty wierzytelności,
 • nr KW nieruchomości, której dotyczy kredyt,
 • zobowiązanie banku do zwolnienia hipoteki po całkowitej spłacie kredytu

Należy pamiętać, że taka promesa ważna jest 30 dni od daty wystawienia.

W akcie notarialnym koniecznie trzeba zawrzeć rozbicie kwoty sprzedaży mieszkania na dwie kwoty – tę, która zostanie przelana na konto banku, i tę którą otrzyma na konto sprzedający.

Po przeprowadzeniu transakcji sprzedający występuje o wykreślenie wpisu hipoteki z księgi wieczystej.

Sprawdź, jakie inne dokumenty musisz przygotować w związku ze sprzedażą mieszkania ➡️ Sprzedaż mieszkania: dokumenty

3. Jak złożyć wniosek o wykreślenie wpisu hipoteki z księgi wieczystej po spłacie kredytu hipotecznego?

Jak sprzedać zadłużone mieszkanie dokumenty

Wniosek o wykreślenie z księgi wieczystej może złożyć tylko właściciel nieruchomości, więc w tym wypadku nie można oczekiwać, że zrobi to bank. Żeby móc wystąpić z wnioskiem o wykreślenie wpisu hipoteki z księgi wieczystej, trzeba otrzymać z banku tzw. kwit mazalny, w którym bank stwierdza, że zadłużenie zostało spłacone.

Żeby otrzymać kwit mazalny, trzeba złożyć do banku wniosek, który zawiera:

 • numer księgi wieczystej,
 • numer umowy kredytowej,
 • argumenty uzasadniające wydanie zgody,
 • adres, na który ma zostać wysłany kwit mazalny.

Zgoda musi mieć charakter notarialny. Jest do dokument wystawiony przez uprawionego pracownika banku. Niektóre banki pobierają w tym wypadku opłaty, inne nie. Warto sprawdzić,czy są zawarte w nim poniższe informacje:

 • imię oraz nazwisko kredytobiorcy;
 • adres oraz numer księgi wieczystej nieruchomości;
 • datę podpisania umowy kredytowej;
 • rodzaj wpisanej hipoteki;
 • potwierdzenie całkowitej spłaty zobowiązania;
 • zgodę na wykreślenie zobowiązania.

Kwit mazalny bank wystawia w ciągu kilku do kilkunastu dni.

4. Kiedy bank może się nie zgodzić na wykreślenie z księgi wieczystej?

Przed wystąpieniem z wnioskiem warto sprawdzić, kiedy wpływa ostatnia rata kredytu. Często problem z wydaniem wniosku wynika z braku jej zaksięgowania.

Drugą sytuacją sporną najczęściej są wierzytelności wynikające z dodatkowych opłat naliczanych przez bank, jak ubezpieczenia, prowizje itd. Warto przypomnieć sobie ze szczegółami warunku kredytu. W sytuacji konfliktu niestety pozostaje nam jedynie droga sądowa.

5. Jak długo trwa wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej?

To zależy od warunków w danym urzędzie, ale trzeba się liczyć z terminem od kilku tygodni do kilku miesięcy. Dlatego najlepiej załatwić to od razu.

6. Jak wypełnić wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej?

Wzór wniosku o wykreślenie z księgo wieczystej nazywa się KW-WPIS i można je dostać w budynku sądu lub za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Ważne!

Jeżeli jest wielu współwłaścicieli, to wniosek i wykreślenie musi podpisać każdy z nich. Brak podpisu wszystkich współwłaścicieli może być przesłanką do odrzucenia przez sąd wniosku o wykreślenie z księgi wieczystej.

Również w przypadku małżeństw wniosek musi być podpisany przez obydwie strony.

Wniosek składa się z czterech stron. Ze względu na długi okres rozpatrywania dokumentu, warto się do niego przyłożyć i dokładnie wypełnić wszystkie pola wniosku. Poniżej prezentujemy opis tego, jak powinno to wyglądać:

Strona pierwsza wniosku o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

 • pole numer 1 ➡️nazwa sądu rejonowego prowadzącego księgę wieczystą Twojej nieruchomości;
 • pole numer 2 ➡️wydział sądu, który prowadzi księgę wieczystą Twojej nieruchomości;
 • pole numer 3➡️ numer księgi wieczystej Twojej nieruchomości

Strona druga wniosku o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

 • dwa pierwsze pola➡️ ewentualne dodatkowe żądania (jeśli ich nie ma, to zostaw puste pole);
 • zaznacz znakiem “X” pole “Wpis prawa, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia lub hipoteka”
 • pole numer 7➡️słownie opisz, o co wnioskujesz; wskaż numer księgi wieczystej, rodzaj hipoteki, jej wysokość oraz nazwę i siedzibę banku, w którym zaciągnąłeś kredyt.

Strona trzecia wniosku o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

 • w polu o nazwie “dane wnioskodawcy/uczestnika postępowania” przekreśl wyrazy “uczestnika postępowania”,;
 • następnych polach uzupełnij kolejno:
 • pola od 9 do 17 ➡️PESEL, nazwisko, imiona, imiona rodziców;
 • pola od 18 do 25 ➡️ kraj, miejscowość, ulica, numer domu, kod pocztowy, właściwa poczta;
 • pola od 26 do 32 ➡️ dane związane z adresem korespondencyjnym;
 • pola od 33 do 56 ➡️ dotyczą, jeśli nieruchomość ma więcej niż jednego właściciela.

Strona czwarta wniosku o wykreślenie hipoteki z ksiąg wieczystych

 • pola od 57 do 80 są kontynuacją danych związanych ze współwłaścicielem;
 • pola od 81 do 83 ➡️ wykaz załączników dołączanych do wniosku (dotyczy załączników KW-WU wnioskodawca/uczestnik postępowania, KW-PP pełnomocnik/przedstawiciel ustawowy i KW-ZAD żądanie wpisu w księdze wieczystej);
 • pole 84 ➡️ numer kwitu mazalnego otrzymanego z banku;
 • pole 85 ➡️wysokość uiszczonej opłaty sądowej;
 • pola 86 dotyczą dodatkowych załączników (jeśli ich nie ma – przekreśl puste pola);
 • na koniec powinieneś wpisać datę wypełnienia wniosku oraz czytelnie się podpisać.

Sprzedaż nieruchomości z kredytem hipotecznym nie jest niczym trudnym Trzeba jednak być przygotowanym na dopełnienie kilku formalności. W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Biurem Nieruchomości Nowy Świat.

Jeżeli zastanawiasz się, jak zwiększyć wartość sprzedawanej nieruchomości, to zachęcamy do naszego wpisu: Jak zwiększyć wartość mieszkania na sprzedaż?

powrót do strony głównej

inne tematy na naszym Blogu