Sprzedaż mieszkania dokumenty

Sprzedaż mieszkania dokumenty

Sprawdź jakie będziesz potrzebował dokumenty sprzedając mieszkanie. Przy sprzedaży nieruchomości (mieszkanie, działka, dom) zobowiązani jesteśmy dostarczyć notariuszowi szereg dokumentów, bez których akt notarialny nie może zostać zawarty. Wymagane przy sprzedaży nieruchomości dokumenty różnią się w zależności od jej rodzaju. Poniżej przedstawiamy listę standardowych dokumentów wymaganych dla poszczególnych rodzajów nieruchomości.

Sprzedaż mieszkania dokumenty

W przypadku sprzedaży mieszkania dokumenty jakie będą niezbędne, są następujące:
 • Przede wszystkim gdy sprzedajemy mieszkanie, musimy przedstawić dokument na podstawie którego nabyliśmy mieszkanie (umowa kupna, zamiany, darowizny lub postanowienie spadkowe), w formie aktu notarialnego.
 • Wypis z Ksiąg Wieczystych lub sam numer KW i poproszenie o notariusza o wydrukowanie takiego wypisu
 • Zaświadczenie o stanie zameldowania w mieszkaniu (oczywiście najczęściej kupujący będzie żądał by nikt nie był zameldowany w sprzedawanym mieszkaniu). Po zaświadczenie trzeba udać się do właściwego Urzędu Miasta lub Urzędy Gminy
 • Zaświadczenie o braku zaległości z opłatami do wspólnoty.
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości z opłatami za podatek od nieruchomości.
 • Dodatkowo, gdy jest to nieruchomość nabyta w drodze darowizny lub spadku, potrzebne może być również zaświadczenie z urzędu skarbowego, że podatek od spadków i darowizn od darowizny nie należał się lub został zapłacony.
Jak sprzedać mieszkanie – przeczytaj więcej na ten temat Jak zrobić dobre zdjecia mieszkania na sprzedaż ? – przeczytaj więcej na ten temat

Sprzedaż działki dokumenty

W przypadku sprzedaży działki dokumenty potrzebne do sprzedaży rozpoczynają się, podobnie jak w przypadku sprzedaży mieszkania, od potwierdzenia nabycia nieruchomości (umowa kupna, zamiany, darowizny lub postanowienie spadkowe) oraz wypis z Ksiąg Wieczystych lub nr KW.  A ponadto:
 • Wypis z rejestru gruntów dla sprzedawanej działki (ze Starostwa)
 • Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (z Urzędu Gminy)
 • Zaświadczenie o rewitalizacji dla sprzedawanej działki (z Urzędu Gminy)
 • Czasami notariusz wymaga również zaświadczenia czy działka objęta jest planem urządzenia lasu (jest to związane z przepisami dającymi prawu pierwokupu Lasom Państwowym dla niektórych terenów)
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości z opłatami za podatek od nieruchomości.
 • Dodatkowo, gdy jest to nieruchomość nabyta w drodze darowizny lub spadku, potrzebne może być również zaświadczenie z urzędu skarbowego, że podatek od spadków i darowizn od darowizny nie należał się lub został zapłacony.
Umowa z biurem nieruchomości – przeczytaj więcej na ten temat Akt notarialny sprzedaży nieruchomości – przeczytaj więcej na ten temat

Sprzedaż domu dokumenty

Przy sprzedaży domu dokumenty są analogiczne do tych, których potrzebujemy przy sprzedaży działki, jednak w zależności od stanu zaawansowania budowy domu, niezbędne mogą się również okazać:
 • pozwolenie na budowę (z klauzulą ostateczności nadaną przez właściwy organ urzędu miasta)
 • Projekt budowlany
 • Jeżeli jest dom oddany do użytku i już wcześniej zamieszkały, potrzebne będzie zaświadczenie o stanie zameldowania
Pamiętajmy też, że w Księgach Wieczystych budynek można ujawnić dopiero po formalnym oddaniu do użytku. sprzedaż_mieszkania_dokumenty

Kupno nieruchomości dokumenty

Jeśli chodzi o stronę kupującą, to jeśli zakup będzie realizowany z kredytu, niezbędne jest dostarczenie zaświadczenia z Banku o udzieleniu kredytu. Niekiedy również umowy kredytowej. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim potrzebny będzie akt ślubu, ewentualnie wypis z aktu zawarcia rozdzielności majątkowej. Oczywiście każda ze stron transakcji musi mieć przy sobie dowód osobisty. Warto też pamietać, że obecnie w każdej chwili możemy sprawdzić aktualny stan Księgi Wieczystej w elektronicznym rejestrze ksiąg wieczystych. W przypadku wątpliwości lub dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem. powrót do strony głównej inne tematy na naszym Blogu