Jak sprzedać odziedziczone mieszkanie krok po kroku

O czym trzeba pamiętać przy sprzedaży mieszkania ze spadku

Sprzedaż mieszkania ze spadku wiąże się z wieloma procedurami i dokumentami, które w zależności od konkretnej sytuacji spadkobiercy mogą wyglądać inaczej. Dopełnienie większości formalności przy sprzedaży odziedziczonej nieruchomości leży po stronie spadkobiercy, w związku z tym lepiej dobrze się przygotować. W biurze nieruchomości Nowy Świat pomagamy i doradzamy naszym klientom jak przejść całą procedurę możliwie szybko i bezpiecznie.

Jak sprzedać mieszkanie odziedziczone w spadku

Akt nabycia nieruchomości – dwie drogi uprawomocnienia

Aby móc sprzedać mieszkanie, które otrzymaliśmy w spadku musimy przedstawić dokument potwierdzający nasze prawo do rozporządzania nieruchomością. Możemy go otrzymać poprzez wizytę u notariusza oraz na drodze sądowej.

Jak uzyskać akt nabycia nieruchomości w spadku u notariusza?

Ten sposób jest zdecydowanie najszybszy. Polecamy go szczególnie osobom, które chcą jak najszybciej sprzedać mieszkanie i nie ponosić dodatkowych kosztów związanych z czynszem, opłatami, remontami i innymi dodatkowymi kosztami, które mogą się pojawić, gdy mieszkanie stoi puste. W tym wypadku musi stawić się u notariusza cała grupa spadkobierców. W tym również ze spadkobiercami ustawowymi, którzy w testamencie nie figurują jako spadkobiercy. Ma to na celu wykluczenie późniejszego podważania spadku przez osoby w nim nieujęte.

To może stanowić pewien problem. Jednak po poświadczeniu u notariuszu nabycia nieruchomości poprzez przyjęcie spadku, możemy od razu przejść do sprzedaży nieruchomości. Dlatego warto postarać się o załatwienie sprawy w ten sposób.

Jak uzyskać potwierdzenie nabycia nieruchomości otrzymanej w spadku na drodze sądowej?

Czasem jednak z różnych powodów to rozwiązanie jest niemożliwe. Wtedy pozostaje nam rozwiązanie tej sprawy na drodze sądowej.

Ta droga może być związana z szeregiem rozpraw. Sąd bowiem wyklucza wszelkie nieścisłości w dokumentach. Odstępy między rozprawami wynoszą nawet kilka miesięcy, więc cały proces może się wydłużyć w sumie o kilka lat. Koszty związane z utrzymaniem mieszkania, w tym czasie, przechodzą zwykle na spadkobierców. Trzeba mieć to na uwadze, jeśli mieszkanie przez czas rozprawy sądowej stoi puste.

Sprzedaż mieszkania w spadku dokumenty, zaświadczenia, podatek

Podatek od spadku – deklaracja dla Urzędu Podatkowego

Niezależnie od tego, czy jesteśmy zwolnieni z podatku od spadku, musimy złożyć deklarację do urzędu. Deklaracja powinna być złożona w ciągu pół roku od sporządzeniu zapisu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza lub od uprawomocnienia się postanowienia sądu w sprawie nabycia spadku. Jest to formularz SD-Z2 i można pobrać go tutaj.

Jest to ważne, ponieważ Urząd Podatkowy w przypadku braku złożenia przez nas powyższej deklaracji, może nałożyć na nas karę pieniężną. Żeby uniknąć sporych kosztów, warto pamiętać o wypełnieniu tego obowiązku.

Jeżeli wpływy z tytułu spadku nie przekraczają kwoty wolnej od podatku w danym roku (z uwzględnieniem zasady kumulacji wartości majątku nabytego ostatnio od tej samej osoby i w okresie 5 lat poprzedzających nabycie spadku), to nie musimy składać deklaracji. Jednak te kwoty są na tyle niskie, że rzadko kiedy mówimy o nich w przypadku dziedziczenia nieruchomości.

Kto musi zapłacić podatek od spadku?

Jeżeli spadkobiercami jest najbliższa rodzina, to jest ona zwolniona z podatku. Jest ona dokładnie zdefiniowana w ustawie o spadkach i darowiznach:

Przy nabyciu rzeczy lub praw majątkowych w drodze spadku przez małżonka, zstępnych (dzieci, wnuków, prawnuków), wstępnych (rodziców, dziadków), pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, nabywca może skorzystać z całkowitego zwolnienia od podatku od spadków i darowizn (zwolnienie nie dotyczy spadków, gdy zgon spadkodawcy nastąpił przed dniem 1 stycznia 2007 r.).

Od 27 października 2020 r. jako zstępnych ustawa o podatku od spadków i darowizn traktuje również osoby, które przebywają lub przebywały w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821), a za wstępnych także odpowiednio osoby tworzące rodzinę zastępczą, prowadzące rodzinny dom dziecka lub pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej.

Zawsze przy sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku musimy przedłożyć zaświadczenie od Urzędu Skarbowego, że taki podatek nie należał się lub że został zapłacony. Notariusz będzie wymagał tego dokumentu przy akcie sprzedaży nieruchomości. Przy sprzedaży mieszkania za naszym pośrednictwem tego rodzaju zaświadczenie załatwiamy za naszego klienta, tak by nie był on obarczony dodatkowymi formalnościami.

Podatek od sprzedaży nieruchomości ze spadku – jak go uniknąć?

Kwestię podatku od spadku rozwiązujemy zaraz po nabyciu praw do spadku. Za to kiedy uda nam się sfinalizować sprzedaż nieruchomości, powinniśmy zapłacić podatek od sprzedaży nieruchomości, który jest czymś oddzielnym od faktu otrzymania spadku. Sama procedura sprzedaży nie różni się od zwykłej sprzedaż mieszkania, jednak przy jej finalizacji muszą być obecni wszyscy współwłaściciele lub ich pełnomocnicy.

Więcej na temat dokumentów potrzebnych przy sprzedaży mieszkania pisaliśmy w poniższym wpisie:

Do tej pory, aby uniknąć płacenia tego podatku trzeba było czekać 5 lat ze sprzedaż mieszkania. Jednak spadkobiercy od 1 stycznia 2019 roku nie będą już musieli czekać pięciu lat, aby sprzedać odziedziczoną nieruchomość. Pięcioletnie termin będzie liczony od momentu nabycia albo wybudowania nieruchomości przez spadkodawcę.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami (art. 10 ust. 1 pkt. 8 ustawy o podatku od osób fizycznych) spadkobierca, który nabył nieruchomość w drodze dziedziczenia, aby uniknąć zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, musi wstrzymać się pięć lat z jej sprzedażą. Jedyną możliwością uniknięcia jego zapłaty jest przeznaczenie uzyskanego dochodu na własne cele mieszkaniowe. Otrzymane środki należy w ciągu 2 lat od końca roku podatkowego, w którym dokonano sprzedaży wydać na zakup albo budowę domu lub mieszkania.

W praktyce może być to na przykład spłacanie kredytu hipotecznego lub remont mieszkania. Ważne abyśmy zatrzymali potwierdzenie poniesionych wydatków (faktury, umowy). Organ podatkowy ma 5 lat na sprawdzenie naszych wydatków w tym względzie. Po tym czasie sprawa ulega przedawnieniu.

Podsumowanie – krok po kroku, jak sprzedać odziedziczone mieszkanie

1. Musimy otrzymać akt nabycia nieruchomości (u notariusza lub na drodze sądowej)

2. Zgłosić fakt otrzymania spadku do Urzędu Podatkowego

3. Sprzedać mieszkanie.

4. Zgłosić do Urzędu Skarbowego fakt sprzedaży nieruchomości ze spadku.

5. Wydać pieniądze na cele mieszkaniowe, aby uniknąć podatku.

Sprzedaż mieszkania ze spadku nie musi być trudna, jeśli tylko mamy świadomość wszystkich procedur. W biurze nieruchomości Nowy Świat mamy doświadczenie w wielu różnych sytuacjach przy sprzedaży mieszkań ze spadków. Nasze doświadczenie pozwoli Państwu uniknąć dodatkowych opłat oraz przyspieszy proces sprzedaży mieszkania, aby cała transakcja przebiegła możliwe gładko i bez niepotrzebnego stresu.

powrót do strony głównej

inne tematy na naszym Blogu

Sprawdź, co możesz zrobić, żeby zwiększyć atrakcyjność mieszkania na sprzedaż