Mieszkanie dla młodych 2018

Mieszkanie dla młodych 2018

Rok 2018, to ostatni moment na skorzystanie z programu ?Mieszkanie dla młodych?. Realizację tego rządowego programu przewidziano na pięć lat – od 2014 do 2018 roku.  W tej chwili przyjmowanie wniosków o wsparcie jest wstrzymane. Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (czyli do 35 lat) przewidywała w każdym roku inny limit środków na wypłatę bezzwrotnego wsparcia. Jak ogłosił Bank Gospodarstwa Krajowego limit, który został określony przez ustawodawcę na 2018 r. został wykorzystany w 50 proc. już w kwietniu bieżącego roku. Co automatycznie oznaczało wstrzymanie przyjmowania wniosków. BGK, w swoim komunikacie z 21 września poinformowało, że skończyła się również pozostała część kwoty przeznaczona na wypłaty dofinansowania MdM w roku 2017, która pojawiła się w sierpniu po modyfikacji ustawy. Dodatkowe 67 mln zł. bardzo szybko zniknęło, wobec ogromnej liczby chętnych. W związku z powyższym wnioski o wsparcie z programu Mieszkanie dla młodych, zarówno z wypłatą w 2017 jak i w 2018, są w chwili obecnej wstrzymane.

Kiedy będzie można złożyć wniosek w programie MdM ?

Możliwość złożenia wniosków o dofinansowanie wkładu własnego z programu MdM, zostanie odwieszona 2 stycznia 2018 r. i będzie otwarta aż do wyczerpania pozostałej części limitu. Wynosi ona połowę całej kwoty przewidzianej na program, a więc 380 mln zł. Wnioski należy składać za pośrednictwem instytucji współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Na czym polega program MdM ?

Dla przypomnienia: program MdM polega na udzieleniu ze środków budżetu państwa dofinansowaniu wkładu własnego oraz dodatkowego finansowego wsparcia w formie spłaty części kredytu. Dofinansowanie ma miejsce w związku z ubieganiem się o kredyt na nabycie mieszkania. Musi on jednak zaspokajać własne potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

Oprócz kryterium wieku (35 lat), obowiązują również dodatkowe wymogi jakie muszą spełniać osoby, które chcą skorzystać z programu. W szczególności nie może być ona:

-właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,

– osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,

– właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

Jednak ograniczenia te nie obowiązują osób, wychowujących co najmniej troje dzieci.  Dodatkowo warto również wiedzieć, że beneficjentem programu mogą być nie tylko małżeństwa, ale również osoby nie pozostające w związku małżeńskim.

Trzecie-dziecko-MdM-2018 

źródło zdjęć: Pixabay

 

Trzecie dziecko a program Mieszkanie dla Młodych

Jeśli w okresie 5 lat od zawarcia umowy kupna nieruchomości w rodzinie urodzi się trzecie dziecko albo zostanie przysposobione trzecie lub kolejne dziecko to istnieje możliwość otrzymania dodatkowego wsparcia finansowego z programu Mieszkanie dla Młodych. Warunkiem jest jednak aby rodzice po urodzeniu się lub przysposobieniu kolejnego dziecka wciąż wychowywali łącznie co najmniej troje dzieci. W tego rodzaju przypadkach wniosek o spłatę części kredytu można złożyć w okresie 6 miesięcy od narodzenia lub przysposobienia dziecka.

Warto również pamiętać, że wnioski o dodatkowe dofinansowanie w związku z trzecim dzieckiem można składać  również po 2018 roku (do 5 lat), czyli po terminie, przewidywanego przez ustawę końca programu MdM i zamknięciu możliwości składania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego.

Limity cen w programie Mieszkanie dla Młodych w 2018

Program dopłat Mieszkanie dla Młodych przewiduje limity cen za jakie uczestnicy programu mogą nabywać mieszkania, inne na rynku wtórnym, inne na rynku pierwotnym. Nowe wskaźniki przeliczeniowe przyjęte w programie Mieszkanie dla Młodych dla ustalenia maksymalnej ceny nabycia mieszkania i kwoty dofinansowania wkładu własnego, ogłoszone na IV kwartał 2017 roku, można znaleźć na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Jeśli chodzi limit cen, w programie Mieszkanie dla Młodych, w Krakowie, to  maksymalna cena 1m? powierzchni użytkowej dla rynku pierwotnego wynosi 5 344,35 zł., a dla rynku wtórnego 4 372,65 zł.

Biorąc pod uwagę cały czas rosnące ceny mieszkań to najtrudniejszy warunek do spełnienia. Szukać trzeba będzie raczej w bardziej odległych lokalizacjach lub mieszkaniach z rynku wtórnego do remontu.

 

Zobacz również: Ceny wynajmu rosną i będą nadal rosnąć

Realizacja programu Mieszkanie dla Młodych

Według danych opublikowanych na stronach BGK oraz Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa do 30 września 2017 roku zawarto 97 590 umów kredytowych ze wsparciem programu Mieszkanie dla Młodych. Wartość dofinansowania wynikająca z podpisanych umów,  w ciągu 3 lat trwania programu, to 2,5 mld zł. Zaś łączna kwota udzielonych kredytów wyniosła 17 mld zł.  93 015 umów dotyczyło zakupu lokalu mieszkalnego, a 4 575 – domu jednorodzinnego.

Średnia powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nabywanego w programie to 53,95 m?, a jego cena wynosiła 219 tys. zł. Średnia powierzchnia domu jednorodzinnego to 87,12 m?, a jego średnia cena to 293 tys. zł.

Jeśli chcieliby Państwo dodatkowych informacji lub indywidualnej pomocy w znalezieniu mieszkania spełniającego kryteria programu oraz pomocy w wypełnieniu wniosku, zapraszamy do kontaktu i zadawania pytań. Nasi specjaliści postarają się odpowiedzieć najszybciej jak to będzie możliwe.

powrót