Zadatek a zaliczka ?

Zadatek a zaliczka

Zarówno zadatek jak i zaliczka mają na celu zabezpieczenie wykonania umowy. Najczęściej sięga się po zadatek lub zaliczkę przy umowie przedwstępnej. Kiedy z jakiegoś powodu nie możemy od razu zrealizować całej transakcji i do umowy końcowej musimy trochę zaczekać. Choć cel zadatku i zaliczki jest taki sam to jednak ich znaczenie i konsekwencje są całkowicie różne. Warto więc wcześniej wiedzieć na co się decydujemy. Jaka jest różnica pomiędzy zadatkiem a zaliczką ? W tym krótkim artykule odpowiemy na to pytanie.

Zaliczka

Zaliczka jest jedynie wcześniejszą zapłatą części ceny. Jeśli do umowy końcowej nie dojdzie (powody mogą być różne), zaliczkę sprzedający zobowiązany jest zwrócić. Nie można bowiem zatrzymać części ceny jeśli ostatecznie do sprzedaży nie doszło.

Sprzedaż mieszkania dokumenty – przeczytaj więcej na ten temat

Zadatek

Natomiast inaczej rzecz ma się z zadatkiem. Otóż zadatek jest formą gwarancji, że każda ze stron dochowa postanowień umowy przedwstępnej. W przypadku rezygnacji przez kupującego lub niedotrzymania warunków umowy przedwstępnej, zadatek przepada i nie podlega zwrotowi. Sprzedający ma prawo do zachowania kwoty zadatku w takiej sytuacji. Natomiast gdyby to sprzedający nie dotrzymał warunków umowy lub chciał się wycofać, zobowiązany jest do zwrotu kwoty zadatku w podwójnej wysokości. W umowie przedwstępnej najczęściej umieszcza się precyzyjne zapisy na ten temat. W szczególności to, w jaki sposób i w jakim terminie kupujący ma się domagać zwrotu zadatku w podwójnej wysokości. Oczywiście jeśli dojdzie do realizacji umowy końcowej, wtedy zadatek zostaje zaliczony jako zapłata części ceny.

Akt notarialny sprzedaży nieruchomości – przeczytaj więcej na ten temat

Zadatek czy zaliczka

Na pytanie ?lepszy jest zadatek czy zaliczka ?? trudno jest odpowiedzieć jednoznacznie, bowiem zależy to od konkretnej sytuacji. Nie zawsze trzeba wymagać zadatku. W szczególności kiedy umowa końcowa jest sprawą odległą. Ponieważ zadatek działa w obie strony, może się okazać, że jest to miecz, który skieruje się na nas samych, jeśli coś niespodziewanego się wydarzy. Tak czy inaczej, ważne jest aby zdawać sobie sprawę z różnicy pomiędzy formą zaliczki a zadatku oraz odpowiednio do potrzeby dobrać należyte zabezpieczenie wykonania transakcji. Forma przekazania gotówki jest bowiem tak samo ważna jak wysokość kwoty, czy treść zapisów umowy przedwstępnej.

powrót do strony głównej

inne tematy na naszym Blogu